شنبه ۱۲ اسفند ۰۲

انواع جرايم رانندگي و نحوه اعتراض به آن

 

در اين پست مي‌خواهيم انواع قبض‌هاي جريمه رانندگي را معرفي كرده و با روش‌هاي استعلام خلافي و اعتراض به جريمه‌هاي راهنمايي رانندگي آشنا شويم.

انواع قبوض جريمه رانندگي

قبض‌هاي خلافي كه از سمت راهنمايي رانندگي صادر مي‌شود، مي‌تواند يكي از موارد زير باشد:

  • قبض تسليمي
  • قبض الصاقي
  • قبض دوربين
  • قبض دوبرگي

قبض تسليمي

در قبض تسليمي مامور اهنمايي و رانندگي با اخذ مدارك كامل ماشين و راننده قبض تسليمي را به صورت كامل نوشته و اطلاعات راننده و ماشين به طور كامل در آن درج مي شود و در نهايت قبض جريمه به خود راننده تحويل (تسليم) داده مي شود. به اين قبض، قبض دست نويس هم مي گوييم. اعتراض به قبض تسليمي معمولاً كمترين احتمال موفقيت را دارد. اين استنباط وجود دارد كه از آنجا كه قبض تسليم راننده شده احتمال خطا بسيار پايين است و راننده قبلاً فرصت اعتراض را به خود مامور در زمان تسليم قبض داشته است.

قبض الصاقي

در اين قبض معمولاً خودرو در محلي پارك شده (ساكن است) و خود راننده در محل حضور ندارد. اما مامور پليس به دليل تخلف خودرو (همانند پارك در محل ممنوع) قصد صدور قبض خلافي راهنمايي رانندگي را دارد. به دليل نداشتن مدارك خودرو و راننده قبض عمومي صادر شده و اطلاعات عمومي خودرو همانند شماره پلاك، نوع خودرو و رنگ در آن درج مي شود و به خود ماشين چسبانده (الصاق) مي شود. براي مثال نوع قبض‌هايي كه بر روي شيشه خودرو قرار داده مي شوند از اين نوع هستند. در اين قبض‌ها نيز به دليل اينكه خودرو ساكن بوده و مامور پليس به طور كامل و مسلط تخلف را بررسي و اقدام به صدور قبض كرده، اعتراض‌هاي ثانوي كمتر مورد قبول واقع مي‌شوند. تا اين جا با تفاوت جريمه الصاقي و تسليمي آشنا شديم. در بخش اعتراض به جرايم خلافي نحوه اعتراض به جريمه الصاقي را بيان خواهيم كرد.

جريمه دوربين و اعتراض به جريمه دوربين

همانطور كه از نام اين نوع قبض مشخص است، عامل صادر كننده آن دوربين‌هاي هوشمند راهنمايي و رانندگي و يا اپراتور‌هاي و ماموران بكار گيرنده از دوربين‌ها در اتاق فرمان هستند. دوربين‌هاي راهنمايي و رانندگي به دو نوع زير هستند:

  • دوربين‌هاي هوشمند
  • دوربين‌هاي اپراتوري

 

جريمه دوربين‌هاي هوشمند

در دوربين‌هاي هوشمند كليه فرآيند، مكانيزه انجام شده و با استفاده از ابزارهايي همانند هوش مصنوعي و يادگيري ماشين، كليه اطلاعات لازم از جمله شماره پلاك خودرو استخراج مي‌شود. اين دوربين‌ها معمولاً در مكان‌هايي استفاده مي‌شود كه كمتر نياز به تحليل فردي باشد. براي مثال علي‌رغم اينكه امكان بكارگيري اين دوربين‌ها در مكان‌هايي همچون پارك ممنوع نيز وجود دارد، اما چون ممكن است شرايط خاصي وجود داشته كه براي چند لحظه كوتاه يك خودرو توقف كرده، ممكن است دچار اشتباهاتي نيز شود. يكي از بهترين‌ مكان‌ها براي استفاده از اين دوربين‌هاي هوشمند، تشخيص سرعت غير مجاز رانندگي با دوربين راهنمايي رانندگي و همچنين طرح‌هاي ترافيكي ( حوزه ترافيك و زوج و فرد) است. جريمه دوربين سرعت همواره از سنگين ترين جريمه ها از نظر مبلغ جريمه است.

 

– جريمه دوربين‌هاي اپراتوري

در اين دوربين‌ها در نهايت اپراتور دوربين خلافي اقدام به بررسي تخلف و صدور برگه مي‌كند. در مراكز مربوط به پليس، تعداد زيادي اپراتور انساني وجود دارد كه هر كدام مسئول بررسي و نظارت بر دوربين‌هاي مختلف نصب شده در سطح خيابان‌ها و جاده‌ها هستند. اين نظارت به صورت ۲۴ ساعته است و به دليل ضبط امكان بررسي تخلفات و اتفاقات در آينده نيز وجود دارد. اپراتور‌ها با بررسي شرايط مختلف مي‌توانند اقدام به تهيه قبض جريمه در همان زمان كنند و يا از مركز پليس در خواست ارسال مامور به محل كنند. جريمه‌هايي همچون پارك دوبله و پارك در محل ممنوع توسط دوربين‌هاي اپراتوري صادر مي‌شوند.

در مورد اعتراض به قبض دوربين‌ رانندگي مي‌توانيد درخواست صادر شدن تصوير تخلف كنيد. در صورتي كه تصوير پلاك خودرو واضح باشد، با اطمينان مي‌توان گفت كه اعتراض رد خواهد شد ولي در صورتي كه تصوير پلاك ناخوانا باشد امكان در خواست تجديد نظر وجود خواهد داشت.

 

اعتراض جريمه دو برگي

تعريف جريمه دو برگي : برخي از اوقات پليس با مشاهده تخلف از يك راننده و يا احتمال وجود مشكل و شك كردن به يك خودرو درخواست ايست و بررسي مي‌دهد؛ اما ممكن است راننده به عمد خودروي خود را متوقف نكند و به دستور پليس بي اعتنايي كند. لازم به اشاره است حتي در صورتي كه راننده متوجه دستور پليس نشود و خودرو خود را نگه ندارد نيز شامل اين حالت مي شود. به عبارت ديگر چه به عمد و چه به سهو در صورت عدم توجه به دستور پليس مبني بر ايست، خودرو شامل اين بند مي شود. علت نام دو برگي براي اين نوع قبض آن است كه پليس اقدام به صادر كردن دو قبض جريمه براي راننده مي كند. قبض اول مربوط به تخلف خودرو و قبض دوم به علت عدم توجه به دستور ايست پليس است.

در مورد اعتراض جريمه دو برگي نيز لازم به اشاره است كه چون احتمال خطا به دليل عدم ايست كامل خودرو وجود دارد، احتمال موفقيت در حذف قبض جريمه و يا كاهش مبلغ آن وجود دارد. مخصوصا در صورتي كه دلايل كافي براي اشتباه وجود داشته باشد. براي مثال ممكن است قبض در نزديكي شهر اصفهان صادر شده باشد، ولي در تاريخ مذكور و در زمان حدودي صدور قبض شما در يك شهر ديگر بوده‌ايد و دليل كافي براي اثبات آن نيز داريد. البته لازم به ذكر است كه پليس در هنگام ثبت اين نوع جريمه‌ها مشخصات كلي خودرو از قبيل نام كارخانه، نوع خودرو، رنگ و … را نيز در قبض درج مي كند تا در صورت نياز به بررسي‌هاي آتي اطلاعات كافي وجود داشته باشد. براي استعلام قبض دو برگي و يا پرداخت قبض دو برگي ميتوانيد از سامانه استعلام خلافي خودرو سامانه خلافي استفاده كنيد.

فرآيند اعتراض به قبض‌ راهنمايي رانندگي و جريمه صادر شده

در اين بخش فرآيند كلي اعتراض به قبض‌هاي صادر شده را معرفي خواهيم كرد. در صورتي كه به جريمه‌هاي نوع دوربين اعتراض وجود داشته باشد، راننده ميبايست به مراكز اجرائيات پليس مراجعه كند. معمولا اين مراكز در محل خود پليس راهنمايي و رانندگي هستند. اما براي ساير قبوض فرآيند به اين گونه است كه راننده بايد با مراجعه يه يكي از دفترهاي پليس +10 در سطح كشور، اقدام به تهيه گزارش و اعتراض خود به قبض‌هاي صادر شده نمايند. سپس با ثبت در سيستم در اولين فرصت (معمولا ۲۴ تا ۴۸ ساعت) از طريق پليس راهور گزارش بررسي شده و جوابيه آن صادر مي‌گردد. در ادامه اگر راننده بازهم نسبت به راي صادر شده اعتراض داشته باشد، بايد به واحد‌هاي بازرسي و رسيدگي به تخلفات خود راهور مراجعه نموده تا اعتراضشان بررسي دقيق‌تر گردد. اعتراض به جريمه معاينه فني هم اين روند را دارد.كنيد.

اعتراض به قبض جريمه رانندگي

در صورتي كه فرد به برگ جريمه خود اعتراض داشته باشد، بايد با ذكر دلايل خود به مركز اجرائيات پليس راهور مراجعه و موضوع شكايت خود را مطرح و يا به دفاتر پليس ۱۰+ مراجعه كند. مدارك لازم براي اعتراض به جريمه رانندگي عبارتند از:

 

اصل كارت شناسائي

اصل سند مالكيت خودرو

فرم درخواست

كارت شناسائي معتبرمالك وسيله نقليه يا وكيل قانوني آن

كارت شناسائي راننده متخلف در صورتي كه شخص ديگري غير از مالك خودرو راننده باشد

درخواست شما از طريق سيستم به مركز اجرائيات كل كشور ارسال مي‌شود و اجرائيات برابر قانون ظرف مدت حداكثر ۲۴ ساعت بايد موضوع را رسيدگي كند و پاسخ دهد. در اين مرحله اگر متقاضي نسبت به نتيجه قانع شد نسبت به پرداخت جريمه اقدام مي‌كند، اما در صورتي كه قانع نشده باشد مي‌تواند به واحد رسيدگي پليس راهور مراجعه كند، كه در اين واحد يك كارشناس پليس راهور و يك قاضي، تخلفات را بررسي و در نهايت حكم نهايي را قاضي در اين مورد صادر مي‌كند. رأي صادر شده در اين مرحله قطعي بوده و ديگر قابل اعتراض نيست.

راه‌هاي اعتراض به جريمه رانندگي خودرو

يكي از مهم‌ترين سوالات كاربران روش‌هاي اعتراض به جريمه رانندگي خودرو است، جريمه شدن ممكن است براي هر راننده‌اي پيش بيايد اما گاهي ممكن است جريمه به اشتباه ثبت شود. در اين ميان نيز ممكن است برخي از افراد به اشتباه جريمه شوند. به عنوان مثال گاهي پيش خواهد آمد كه پيامكي مبني بر تخلف در خياباني در تاريخ مشخصي ارسال شود، اين در حاليست كه شما در آن زمان مشخص اصلا در آن خيابان حضور نداشتيد، چه رسد به انجام تخلف! بنابراين پس از استعلام خلافي، مي‌توانيد در خصوص مواردي كه نسبت به آن‌ها ترديد داريد، اعتراض نماييد.

 

در اين حالت بايد با انتخاب بهترين راه اعتراض به جريمه رانندگي خودرو، اعتراض خود را نسبت به اين موضوع ابراز نماييد. شما مي‌توانيد از دو روش براي اعتراض به قبض جريمه رانندگي خود اقدام كنيد.

 

  • مراجعه به مركز اجرائيات پليس راهور
  • مراجعه به مراكز پليس +10

 

راه اول: مراجعه به مركز اجرائيات پليس راهور

اگر قبض جريمه شما از نوع تسليمي است، مي توانيد با مراجعه به مركز اجرائيات پليس راهور، شكايت و اعتراض خود را نسبت به جريمه ثبت كنيد. در اين روش شما بايد مدارك لازم شامل كارت شناسايي معتبر خود، كارت و اصل سند مالكيت وسيله نقليه و فرم تكميل شده درخواست را به همراه داشته و به مركز اجرائيات تسليم كنيد. پس از طرح شكايت، اعتراض شما مورد بررسي قرار گرفته و به آن رسيدگي مي‌شود.

 

يكي ديگر از رايج‌ترين جرائم پليس راهنمايي و رانندگي جريمه دوربين است.، دوربين‌ها به صورت كاملا هوشمند اقدام به ثبت تخلفات رانندگي مي كنند. براي اعتراض نسبت به تخلفات ثبت شده توسط دوربين‌ها، شما مي‌توانيد به مراكز رسيدگي پليس راهور تهران مراجعه كرده و شكايات خود را در ارتباط با جرائم صادر شده، مطرح نماييد.

راه دوم: مراجعه به مراكز پليس +10

راه دوم كه راه بهتر و در دسترس‌تري نيز هست مراجعه به مراكز پليس+10 مي‌باشد. با مراجعه به اين مراكز، شما مي‌توانيد شكايت خود را در ارتباط با جريمه رانندگي اعلام كرده تا درخواست شما از طريق اين سيستم به مركز اجرائيات كل كشور ارسال شود. مركز اجرائيات كل كشور بايد در مدت 24 ساعت موضوع شكايت شما را مورد بررسي قرار داده و پاسخ آن را ارسال كند. اگر پاسخ اعتراض براي شما قابل قبول و قانع كننده بود، بايد از طريق روش‌هاي پرداخت خلافي خودرو، قبض جريمه خود را پرداخت كنيد. در غير اين صورت و در صورت قانع كننده نبودن پاسخ اعتراض مي‌توانيد با مراجعه به پليس راهور، نسبت به جريمه اعتراض نماييد. توجه داشته باشيد كه راي صادر شده در اين مرحله قطعي و غير قابل بازگشت خواهد بود. براي اعتراض از اين طريق، بايد فرم درخواست را تكميل كرده و آن را به همراه اصل كارت شناسايي و سند مالكيت خودرو، تسليم مركز كنيد.

 

نحوه اعتراض به جريمه‌هاي بدحجابي در خودرو

يكي از جديدترين انواع جرائم رانندگي، جريمه مربوط به بدحجابي در خودرو است. اگر سرنشينان خانم، حجاب مناسبي نداشته باشند، پيامك جريمه بدحجابي براي مالك خودرو ارسال خواهد شد. اين پيامك به سه صورت تذكر، تعهد و احضار خواهد بود كه در هر صورت بهتر است نسبت پيگيري به آن‌ها كاملا جدي باشيد. در صورت ناديده گرفتن اين پيام، مراحل پيگيري جريمه سخت‌تر و طولاني‌تر خواهد شد. اگر حجاب شما در خودرو مشكلي نداشته و يا به هر دليل ديگري به اين نوع از جريمه اعتراض داريد مي‌توانيد نسبت به جريمه خودرو شكايت خود را مطرح كنيد و آن را حذف كنيد. در مورد اعتراض به جريمه بدحجابي در خودرو بايد ادله محكمه پسند داشته باشيد تا بتوانيد جريمه خود را حذف كنيد. براي مثال اگر در آن زمان در خياباني كه جريمه براي شما در آن ثبت شده است حضور نداشتيد بايد حضور خود در مكان ديگري را با مدارك ثابت كنيد.

دو برابر شدن جريمه رانندگي، آيا جريمه دو برابر مي شود؟

در صورتي كه پس از تاريخ صدور قبض در مدت زمان ۶۰ روز قبض صادر شده پرداخت نگردد، مبلغ آن به دو برابر افزايش پيدا خواهد كرد. با توجه به اين مساله لازم است تا رانندگان با استعلام قبض‌هاي خود از صادر نشدن قبض‌هاي جديد و يا پرداخت قبض‌هاي قبلي اطمينان حاصل كنند. مهلت پرداخت قبض هاي تسليمي، الصاقي و خودداري 60 روز است در صورت عدم پرداخت، با گذشت 60 اين جريمه‌ها دوبرابر مي شوند. با استعلام ميزان خلافي مطمئن باشيد كه قبض شما دوبرابر نشده است.

 

استعلام خلافي و دريافت خلافي خودرو و مشاهده قبض‌ها و خلافي‌هاي رانندگي

براي اين منظور مي توانيد از سايت خود راهور استفاده كنيد. گزينه ديگر استفاده از امكانات قبضينو است. به همين منظور، مي‌توانيد از اپليكيشن‌هاي اندرويدي و يا iOS و حتي وب سايت پرداخت قبضينو استفاده كنيد. كافي است يكبار اطلاعات مربوط به كارت ماشين خود را سامانه قبضينو وارد كنيد و اطلاعات مربوط به خودروي خود را مشاهده كنيد. با استفاده از قبضينو مي‌توانيد اقدام به پرداخت تكي و يا مجموع قبوض خود نيز بكنيد.

 

از ديگر امكانات سامانه پرداخت قبضينو، نمايش نوع قبض جريمه خلافي است. يعني با استعلام قبض جريمه خود علاوه بر مشاهده ميزان مبلغ و تاريخ جريمه و مهلت پرداخت و شناسه موجود، نوع قبض كه تسليمي يا الصاقي و يا دوربين است را نيز مشاهده مي‌كنيد.

لازم به ذكر است برخي از جرايم مانند ناخوانا كردن پلاك ماشين خودرو و يا هر عامل ديگري كه باعث شود افسران راهنمايي رانندگي و دوربين خلافي نتواند پلاك شما را براي نوشتن جريمه مورد نظر بخواند، جرم محسوب مي شود و به مراجعه قضايي ذي ربط واگذار مي‌شود. لذا به هيچ وجه از انجام اعمال غير متعارف براي جريمه نشدن خود استفاده نكنيد.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.